สร้างพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่มั่นคง
ส่งเสริมการเรียนที่โรงเรียนให้เด็ก
#

60+ หัวข้อคณิตศาสตร์
ช่วยให้เด็กเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ได้อย่างครอบคลุม
 

#

มากกว่า 10,000 กิจกรรมแบบโต้ตอบ
เพิ่มความตื่นเต้นให้เด็กๆ
 

#

4 ระดับจากง่ายถึงยาก
มากกว่า 400 บทเรียน เพื่อช่วยให้เด็กๆเจาะลึกแต่ละหัวข้อคณิตศาสตร์

พัฒนาทั้งการคิดวิเคราะห์และภาษา
เด็กๆเก่งทั้งคณิตศาสตร์และทั้งภาษาอังกฤษ
#

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ

#

ภาพประกอบช่วยให้เด็กเข้าใจปัญหาแม้ไม่รู้ภาษาอังกฤษ

#

เด็กๆพัฒนาทั้งคณิตคิดวิเคราะห์และภาษาอังกฤษไปพร้อมกัน

รางวัลที่ Monkey ได้รับ
ตัวเลขที่น่าประทับใจ

อันดับ 2

แอพพลิเคชั่นยอดนิยมใน App Store

APP STORE

แอพพลิเคชั่นยอดนิยมที่ได้ชอบมากที่สุดประจำปี 2018

108 ประเทศ

และแผ่นดินมีเด็กเรียนภาษาอังกฤษกับ Monkey

กว่า 8 ล้าน

เด็กทั่วโลกเรียนภาษาอังกฤษกับ Monkey
ข่าวสารเกี่ยวกับ Monkey
ผู้ปกครองควรรู้
#
สิ่งที่ผู้ปกครองควรรู้เกี่ยวกับชาเลนจ์ 21 วันสร้างนิสัยเรียนภาษาอังกฤษกับ Monkey
ชาเลนจ์ 21 วันสร้างนิสัยเรียนภาษาอังกฤษกับ Monkey เป็นกิจกรรมที่ได้รับผลดีจากน้องๆจำนวนมากในหลากหลายประเทศ ดังนั้น Monkey จึงชาเลนจ์ 21 วันสร้างนิสัยเรียนภาษาอังกฤษกับโดยมีเป้าหมายช่วยให้เด็กฝึกออกเสียงได้ที่ถูกต้อง โดยมี Teacher Monkey ให้ความคิดเด็นและแนะนำให้กับลูก และสร้างนิสัยเรียนภาษาอังกฤษเป็นประจำในเวลา 21 วัน ผู้ปกครองศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ของ Monkey เลยค่ะ
#
ควรสอนให้ลูกเรียนอ่านตั้งแต่เด็กๆ หรือไม่
หลายคนมีความคิดเห็นตรงข้ามกันเกี่ยวกับหัวข้อ ควรสอนลูกให้เรียนอ่านตั้งแต่เด็กๆ หรือไม่ บางคนคิดว่าควรให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างธรรมชาติ และสะดวกสบายที่สุดก่อนจะเข้าสู่กระบวนการศึกษาอย่างเป็นทางการ   
#
คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก - เทรนด์การศึกษาแห่งปัจจุบันและอนาคต
รู้กันไหมว่า มีมากกว่า 53 ประเทศทั่วโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และส่วนใหญ่ประเทศที่พัฒนาทั่วโลกมักจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลัก 
#
10 ช่องเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรีสำหรับเด็กที่พ่อแม่ควรรู้
ผู้ปกครองอยากให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบันแต่มีปัญหาทางด้านการเงิน ผู้ปกครองค้นหาช่องทางเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็กจากอินเทอร์เน็ต แต่ไม่รู้ว่าช่องทางใดน่าเชื่อถือและเหมาะสมกับน้อง  
ราคา