Monkey พร้อมให้บริการหลังการขาย
แนะนำ และช่วยเหลือ
ผู้ปกครอง
ตลอดระยะเวลาการใช้งาน
#

95% ของคำร้องได้รับการช่วยเหลือภายใน 1 วัน

#

กลุ่มร่วมกับเด็ก

เรียน Monkey

แนะนำเคล็ดลับวิธีการเรียนทุกวัน

#

Teacher Monkey 

คอยให้คำแนะนำ

คำปรึกษาและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

#

เอกสารประกอบการเรียน

ดีฟรีทุกอาทิตย์

ช่วยเด็กพัฒนาศักยภาพ
ด้านการคิดและด้านภาษาในช่วงเวลาทอง
ของการพัฒนาสมอง
ลงทะเบียนเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร

รางวัลที่ Monkey ได้รับ

ตัวเลขที่น่าประทับใจ

Top 3

แอปพลิเคชั่นสำหรับเด็กได้นิยมมากที่สุด
ในประเทศไทย

95%

ผู้ใช้ให้คะแนนรีวิว 5 ดาว

108 ประเทศ

มีเด็กเรียนภาษาอังกฤษกับ Monkey

กว่า 8 ล้าน

เด็กทั่วโลกเรียนภาษาอังกฤษกับ Monkey

นักเรียนดีเด่น

ข่าวสารเกี่ยวกับ Monkey

ผู้ปกครองควรรู้

#
ควรสอนให้ลูกเรียนอ่านตั้งแต่เด็กๆ หรือไม่
หลายคนมีความคิดเห็นตรงข้ามกันเกี่ยวกับหัวข้อ ควรสอนลูกให้เรียนอ่านตั้งแต่เด็กๆ หรือไม่ บางคนคิดว่าควรให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างธรรมชาติ และสะดวกสบายที่สุดก่อนจะเข้าสู่กระบวนการศึกษาอย่างเป็นทางการ   
#
คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก - เทรนด์การศึกษาแห่งปัจจุบันและอนาคต
รู้กันไหมว่า มีมากกว่า 53 ประเทศทั่วโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และส่วนใหญ่ประเทศที่พัฒนาทั่วโลกมักจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลัก 
#
เงื่อนไขการใช้บริการ
โปรดอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขของข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคุณและ บริษัท Early Start
#
นโยบายความเป็นส่วนตัว
Early Start ได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเข้าถึง การใช้ และ/หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้ไว้ที่เว็บไซต์ monkeyenglish.net หรือในระหว่างการลงทะเบียน หรือใช้ผลิตภัณฑ์

ลงทะเบียนเพื่อรับคำแนะนำ

ช่วยเด็กพัฒนาศักยภาพ
ด้านการคิดและด้านภาษาในช่วงเวลาทอง
ของการพัฒนาสมอง
ลงทะเบียนเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร