ตารางราคาคอร์สเรียนต่าง ๆ ใน Monkey Junior

Monkey มีผลิตภัณฑ์และคอร์สเรียนที่หลากหลายเพื่อช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ เหมาะสำหรับแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาและความต้องการของพวกเขา

Monkey Pro

Monkey Pro คือแพ็คเกจที่รวมทุกคอร์สเรียนที่มีอยู่และจะเปิดตัวในอนาคตของซูเปอร์แอป Monkey Junior.
(* ไม่รวมถึง Monkey Tutoring)

6 เดือน

ประหยัด 51%

2.500฿
 • 5.100฿

1 ปี

ประหยัด 61%

2.900฿
 • 7.350฿
ขายดีที่สุด

ตลอดชีพ

ประหยัด 76%

5.800฿
 • 24.600฿
Monkey ABC

Monkey ABC เป็นคอร์สเรียนที่ช่วยให้เด็กพัฒนาภาษา และการคิดเชิงตรรกะตามวิธีการศึกษาปฐมวัย

6 เดือน

แพ็คเกจพื้นฐาน

1.350฿
 • 1.700฿

1 ปี

แพ็คเกจพื้นฐาน

1.450฿
 • 2.665฿
ขายดีที่สุด

ตลอดชีพ

แพ็คเกจพื้นฐาน

3.450฿
 • 7.665฿
Monkey Stories

Monkey Stories เป็นคอร์สเรียนที่ช่วยให้เด็กฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ด้วยแผนงานที่ชัดเจนพร้อมคลังการ์ตูนเชิงโต้ตอบมากกว่า 1,000 เรื่อง

6 เดือน

แพ็คเกจพื้นฐาน

1.350฿
 • 1.700฿

1 ปี

แพ็คเกจพื้นฐาน

1.450฿
 • 2.450฿
ขายดีที่สุด

ตลอดชีพ

แพ็คเกจพื้นฐาน

3.450฿
 • 8.200฿
Monkey Speak

Monkey Speak เป็นคอร์สเรียนฝึกการออกเสียงและการสื่อสารสำหรับเด็ก โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ M-Speak

6 เดือน

แพ็คเกจพื้นฐาน

1.350฿
 • 1.700฿
ขายดีที่สุด

1 ปี

Flash
Flash Sale!
1.450฿
 • 2.450฿

ตลอดชีพ

ประหยัด 58%

3.450฿
 • 8.200฿
Monkey Pro

Monkey Pro คือแพ็คเกจที่รวมทุกคอร์สเรียนที่มีอยู่และจะเปิดตัวในอนาคตของซูเปอร์แอป Monkey Junior.
(* ไม่รวมถึง Monkey Tutoring)

6 เดือน

ประหยัด 51%

2.500฿
 • 5.100฿

1 ปี

ประหยัด 61%

2.900฿
 • 7.350฿
ขายดีที่สุด

ตลอดชีพ

ประหยัด 76%

5.800฿
 • 24.600฿
Monkey ABC

Monkey ABC เป็นคอร์สเรียนที่ช่วยให้เด็กพัฒนาภาษา และการคิดเชิงตรรกะตามวิธีการศึกษาปฐมวัย

6 เดือน

แพ็คเกจพื้นฐาน

1.350฿
 • 1.700฿

1 ปี

แพ็คเกจพื้นฐาน

1.450฿
 • 2.665฿
ขายดีที่สุด

ตลอดชีพ

แพ็คเกจพื้นฐาน

3.450฿
 • 7.665฿
Monkey Stories

Monkey Stories เป็นคอร์สเรียนที่ช่วยให้เด็กฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ด้วยแผนงานที่ชัดเจนพร้อมคลังการ์ตูนเชิงโต้ตอบมากกว่า 1,000 เรื่อง

6 เดือน

แพ็คเกจพื้นฐาน

1.350฿
 • 1.700฿

1 ปี

แพ็คเกจพื้นฐาน

1.450฿
 • 2.450฿
ขายดีที่สุด

ตลอดชีพ

แพ็คเกจพื้นฐาน

3.450฿
 • 8.200฿
Monkey Speak

Monkey Speak เป็นคอร์สเรียนฝึกการออกเสียงและการสื่อสารสำหรับเด็ก โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ M-Speak

6 เดือน

แพ็คเกจพื้นฐาน

1.350฿
 • 1.700฿
ขายดีที่สุด

1 ปี

Flash
Flash Sale!
1.450฿
 • 2.450฿

ตลอดชีพ

ประหยัด 58%

3.450฿
 • 8.200฿
Monkey Tutoring

Monkey Tutoring เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์กับติวเตอร์นานาชาติที่ช่วยให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารผ่านวิธีการสอนขั้นสูง

ติดต่อเลยเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับแพ็คเกจการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเด็ก

Monkey Stories

Monkey Stories เป็นแอปพลิเคชั่นที่ช่วยให้เด็กเก่งภาษาอังกฤษก่อนอายุ 10 ขวบ ด้วยเรื่องราวมากกว่า 1,000 เรื่องและเนื้อหาใหม่ๆ ที่ได้อัปเดตทุกสัปดาห์

6 เดือน

แพ็คเกจพื้นฐาน

1.350฿
 • 1.700฿
ขายดีที่สุด

1 ปี

แพ็คเกจพื้นฐาน

1.450฿
 • 2.665฿

ตลอดชีพ

แพ็คเกจพื้นฐาน

3.450฿
 • 7.665฿
Monkey Math

Monkey Math เป็นแอปพลิเคชั่นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

1 ปี

แพ็คเกจพื้นฐาน

1.450฿
 • 2.450฿
ขายดีที่สุด

ตลอดชีพ

แพ็คเกจพื้นฐาน

3.450฿
 • 7.665฿
Monkey Junior
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
Monkey Pro

Monkey Pro คือแพ็คเกจที่รวมทุกคอร์สเรียนที่มีอยู่และจะเปิดตัวในอนาคตของซูเปอร์แอป Monkey Junior.
(* ไม่รวมถึง Monkey Tutoring)

6 เดือน

ประหยัด 51%

2.500฿
 • 5.100฿

1 ปี

ประหยัด 61%

2.900฿
 • 7.350฿
ขายดีที่สุด

ตลอดชีพ

ประหยัด 76%

5.800฿
 • 24.600฿
Monkey ABC

Monkey ABC เป็นคอร์สเรียนที่ช่วยให้เด็กพัฒนาภาษา และการคิดเชิงตรรกะตามวิธีการศึกษาปฐมวัย

6 เดือน

แพ็คเกจพื้นฐาน

1.350฿
 • 1.700฿

1 ปี

แพ็คเกจพื้นฐาน

1.450฿
 • 2.665฿
ขายดีที่สุด

ตลอดชีพ

แพ็คเกจพื้นฐาน

3.450฿
 • 7.665฿
Monkey Stories

Monkey Stories เป็นคอร์สเรียนที่ช่วยให้เด็กฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ด้วยแผนงานที่ชัดเจนพร้อมคลังการ์ตูนเชิงโต้ตอบมากกว่า 1,000 เรื่อง

6 เดือน

แพ็คเกจพื้นฐาน

1.350฿
 • 1.700฿

1 ปี

แพ็คเกจพื้นฐาน

1.450฿
 • 2.450฿
ขายดีที่สุด

ตลอดชีพ

แพ็คเกจพื้นฐาน

3.450฿
 • 8.200฿
Monkey Speak

Monkey Speak เป็นคอร์สเรียนฝึกการออกเสียงและการสื่อสารสำหรับเด็ก โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ M-Speak

6 เดือน

แพ็คเกจพื้นฐาน

1.350฿
 • 1.700฿
ขายดีที่สุด

1 ปี

Flash
Flash Sale!
1.450฿
 • 2.450฿

ตลอดชีพ

ประหยัด 58%

3.450฿
 • 8.200฿
Monkey Stories

Monkey Stories เป็นแอปพลิเคชั่นที่ช่วยให้เด็กเก่งภาษาอังกฤษก่อนอายุ 10 ขวบ ด้วยเรื่องราวมากกว่า 1,000 เรื่องและเนื้อหาใหม่ๆ ที่ได้อัปเดตทุกสัปดาห์

6 เดือน

แพ็คเกจพื้นฐาน

1.350฿
 • 1.700฿
ขายดีที่สุด

1 ปี

แพ็คเกจพื้นฐาน

1.450฿
 • 2.665฿

ตลอดชีพ

แพ็คเกจพื้นฐาน

3.450฿
 • 7.665฿
Monkey Tutoring

Monkey Tutoring เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์กับติวเตอร์นานาชาติที่ช่วยให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารผ่านวิธีการสอนขั้นสูง

ติดต่อเลยเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับแพ็คเกจการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเด็ก

Monkey Math

Monkey Math เป็นแอปพลิเคชั่นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

1 ปี

แพ็คเกจพื้นฐาน

1.450฿
 • 2.450฿
ขายดีที่สุด

ตลอดชีพ

แพ็คเกจพื้นฐาน

3.450฿
 • 7.665฿

ดูรถเข็นของคุณ

ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งประหยัดได้มากขึ้นกับ Monkey Junior!
ลดสูงสุด 50% เมื่อซื้อคอมโบคอร์สเรียน 2 คอร์ส!

กรอกข้อมูลเพื่อรับโปรโมชั่นทันที

*ลดเพิ่ม 5% และรับของแถมเมื่อชำระเงินออนไลน์

monkey-v4-list-promotion-footer-1
monkey-v4-list-promotion-footer-2
monkey-v4-list-promotion-footer-3

กรอกข้อมูลเพื่อรับโปรโมชั่นทันที

*ลดเพิ่ม 5% และรับของแถมเมื่อชำระเงินออนไลน์