Monkey Stories ช่วยเด็กฝึกเขียนเหมือนเจ้าของภาษา

534 views
  • สำหรับเด็กน้อย เขาจะเรียนการสะกดคำผ่านเกมส์ต่างๆ เช่น Catch Fireflies (จับคู่คำศัพท์และรูปภาพที่สอดคล้องกัน) หรือ Octopy splash (เข้าใจเสียงอ่านของคำ) หรือเกมส์อย่าง Trace the letter ช่วยให้เด็กรู้วิธีเขียนตัวอักษร หรือพวกเกม missing letter, unscrambled letter ...
  • ฝึกสร้างประโยคด้วยเกมส์การศึกษา เช่น Word Machine (กรอกคำในช่องว่าง) หรือ Jumbled Words (เรียงคำใหม่เป็นประโยค) จากนั้นเด็กจะได้สะสมความรู้ทางไวยากรณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับประเภทของคำ ตำแหน่งของคำในประโยคเครื่องหมายวรรคตอน โดยจะช่วยในการพัฒนาความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของเด็กอย่างสอดคล้องและใช้เหตุผล นอกจากนั้นการสร้างโครงสร้างประโยคในบทเรียน จะช่วยให้เด็ก ๆ ใช้กลุ่มคำและโครงสร้างประโยคได้ เพื่อสร้างพื้นฐานทางไวยากรณ์
  • ผ่านเรื่องราวนิทาน เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้คำศัพท์มากมาย และการใช้ภาษาอย่างธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษา และปูพื้นฐานสำหรับทักษะการเขียน

 

เด็กจำเป็นต้องได้รับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้น ช่วยให้เด็กสำรวจศักยภาพในการคิดและภาษาของเขาตั้งแต่วันนี้

Nhận tư vấn Monkey

ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งประหยัดได้มากขึ้นกับ Monkey Junior!
ลดสูงสุด 50% เมื่อซื้อคอมโบคอร์สเรียน 2 คอร์ส!

กรอกข้อมูลเพื่อรับโปรโมชั่นทันที

*ลดเพิ่ม 5% และรับของแถมเมื่อชำระเงินออนไลน์

monkey-v4-list-promotion-footer-1
monkey-v4-list-promotion-footer-2
monkey-v4-list-promotion-footer-3

กรอกข้อมูลเพื่อรับโปรโมชั่นทันที

*ลดเพิ่ม 5% และรับของแถมเมื่อชำระเงินออนไลน์